Thiết lập Email

Giúp nhân sự thiết lập sẵn một số mẫu email hay sử dụng. Khi cần gửi mail, nhân sự có thể lấy nhanh các email đã thiết lập mà không mất thời gian nhập lại.

Hướng dẫn chi tiết

Chương trình cho phép thiết lập mẫu email xác nhận ứng tuyển, mời thi tuyển/phỏng vấn, loại ứng viên và một số mẫu khác.

Trên giao diện thêm mới mẫu email, anh chị sử dụng các trường trộn để chương trình tự động lấy lên dữ liệu khi gửi email cho ứng viên.

Ngoài ra, anh chị cần thiết lập Đơn vị được phép sử dụng (1) và trạng thái của mẫu email (2) để tiện quản lý.

Nếu cần tạo một mẫu email tương tự, anh chị có thể sử dụng chức năng nhân bản.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.