Phân quyền Vai trò sử dụng

Để giới hạn chính xác quyền sử dụng các Danh mục/Biểu mẫu, người dùng có thể thêm/sửa/xóa và phân quyền cho các vai trò sử dụng.

Hướng dẫn chi tiết

1. Giao diện Thiết lập Vai trò

Trên giao diện Thiết lập Vai trò, người dùng có thể thêm/sửa/xóa quyền hạn cho các Vai trò.

Lưu ý:

  • Vai trò Quản trị ứng dụng tuyển dụng là vai trò mặc định của hệ thống, bạn không Sửa/Xóa được.
  • Vai trò Nhân sự, Hội đồng tuyển dụng chỉ cho phép Sửa (không Xóa được).
  • Các vai trò mà nhân sự tự thêm vào hệ thống thì có thể Sửa/Xoá được.

2. Thêm mới Vai trò

Trên giao diện thêm mới Vai trò, người dùng lựa chọn Loại vai trò để chương trình hiển thị màn hình phân quyền tương ứng.

  • Nếu chọn Loại vai trò là Nhân viên

Chương trình hiển thị 2 mục: Chức năng/Phân hệ và Thiết lập. Người dùng tích chọn các quyền mà vai trò này được phép sử dụng.

  • Nếu chọn Loại vai trò là Cộng tác viên

Chương trình hiển thị bảng phân quyền dành cho Cộng tác viên. Người dùng tích chọn các quyền mà vai trò này được phép sử dụng.

Các Vai trò được thêm mới trong ứng dụng sẽ phục vụ cho việc phân quyền Người dùng, Nhóm người dùng,… trên Hệ thống.

  • Phân quyền một người dùng nhiều vai trò

Lưu ý: Chỉ quản trị hệ thống mới thực hiện được thao tác này.

Trên giao diện hệ thống, người dùng truy cập vào phân hệ Ứng dụng\Tuyển dụng.

Khi thêm người dùng vào ứng dụng, chương trình cho phép thêm nhiều vai trò. Sau khi thêm thành công, người dùng đó sẽ có quyền bằng tổng các vai trò đã được phân.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.