Thiết lập Mẫu email

Giúp nhân sự thiết lập sẵn một số mẫu email hay sử dụng. Khi cần gửi mail, nhân sự có thể lấy nhanh các email đã thiết lập mà không mất thời gian nhập lại thủ công.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập/Mẫu email.

Tại đây, nhân sự có thể thiết lập sẵn các loại mẫu email:

1. Xác nhận ứng tuyển

Email này chỉ sử dụng để gửi cho ứng viên nhằm mục đích xác nhận ứng tuyển.

Nhấn Thêm mới để thêm mới mẫu Xác nhận ứng tuyển.

2. Mời thi tuyển/phỏng vấn

Email này chỉ sử dụng để gửi cho ứng viên nhằm mục đích mời ứng viên đến thi tuyển/phỏng vấn.

Nhấn Thêm mới để thêm mẫu Thư mời thi tuyển/phỏng vấn.

3. Loại ứng viên

Email này chỉ sử dụng để gửi cho ứng viên khi bị loại và không đạt yêu cầu.

Nhấn Thêm mới để thêm mới Thư loại ứng viên.

4. Khác

Nhận sự có thể tạo và quản lý các mẫu email được sử dụng trong Công ty.

Nhân Thêm mới để tạo mẫu email.

Cập nhật 30/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.