Lập hồ sơ điện tử

I.Thủ tục thu BHXH, Cấp Sổ, Thẻ
STT Thủ tục
1 Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp mới Sổ/Thẻ (600)
2 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất (600c)
3 Giảm tham gia lao động, bệnh nghề nghiệp (600e)
4 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid (600d)
5 Gộp sổ BHXH trong trường hợp 1 người có từ 2 sổ trở lên (600o)
6 Truy thu BHXH do vị phạm quy định của pháp luật (601)
7 Truy thu BHXH do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng (601a)
8 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc với lao động ở nước ngoài (605)
II. Cấp lại sổ BHXH
STT Thủ tục
1 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (607)
2 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân (608)
3 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã in trên sổ BHXH (609)
III. Cấp lại thẻ BHYT
STT Thủ tục
1 Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ (610)
2 Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ (611)
3 Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (612)
4 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi KCB ban đầu (613)
IV. Chính sách BHXH
STT Thủ tục
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (630)
2 Xét duyệt chế độ ốm đau (630a)
3 Xét duyệt chế độ thai sản (630b)
4 Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (630c)
5 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu (641a)
6 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ, BNN (642a)
7 Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với người lao động phát hiện bị BNN khi không còn làm trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN (644a)
8 Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với trường hợp bị BNN lần đầu (645a)
9 Giải quyết, điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH (646a)
10 Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc (647a)
11 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc chết (648a)
V. Chính sách BHYT
STT Thủ tục
1 Kí hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu (651a) và thủ tục kí hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm (651b)
2 Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (651c)
VI. Chỉ tham gia BHYT
STT Thủ tục
1 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (603)
2 Đăng ký cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi (603a)
3 Hoàn trả tiền đã đóng (606)
4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng do đóng trùng (606a)
5 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng do bị chết (606b)
VI. BHXH tự nguyện
STT Thủ tục
1 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện (602)
2 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện (602a)
VII. Hỗ trợ do Covid
STT Thủ tục
1 Xác nhận danh sách người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg (600q)
2 Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg (600r)
3 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (600f)
4 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (600g)
5 Hỗ trợ người lao động ngừng việc (600h)
6 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (600i)
7 Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (600l)
8 Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi COVID-19 – Điều chỉnh thông tin (600m)
Cập nhật 07/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.