1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về AMIS BHXH

Giới thiệu về AMIS BHXH

Theo kế hoạch điện tử hóa các dịch vụ công nói chung và BHXH nói riêng, các thủ tục BHXH của doanh nghiệp đã được nộp thông qua cổng điện tử của tổ chức IVAN.

MISA là đơn vị được BHXH Việt Nam công nhận là tổ chức IVAN với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ BHXH điện tử cho doanh nghiệp.

Ứng dụng AMIS BHXH cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Quyết định số 08/2015/QĐ-TT về việc thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH và 505/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN.
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết chi chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Qua đó, các tính năng mà AMIS BHXH cung cấp gồm có:

1. Lập và nộp hồ sơ cho BHXH
 • Cho phép lập hồ sơ khai báo các thủ tục của BHXH
 • Cho phép ký và nộp hồ sơ cho BHXH
 • Cho phép tra cứu thông tin xử lý hồ sơ của cơ quan BHXH
2. Theo dõi quá trình đóng BHXH của doanh nghiệp
 • Cho phép xem giá trị BHXH cần đóng của doanh nghiệp trong kỳ
 • Cho phép tra cứu kết quả C12
 • Cho phép chỉnh sửa lại danh sách đóng BHXH nếu có chênh lệch kết quả trong C12.
3. Theo dõi quá trình giải quyết chế độ của lao động
 • Cho phép theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ giải quyết nghỉ hưởng BHXH của lao động.
 • Cho phếp cập nhật quá trình chi chế độ cho lao động
4. Quản lý hồ sơ BHXH của lao động
 • Tự động cập nhật thông tin lao động khi khai báo hồ sơ
 • Cho phép tra cứu thông tin hồ sơ BHXH của lao động.
Cập nhật 10/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.