1. Trang chủ
 2. Lập thủ tục xét duyệt chế độ thai sản (630b)

Lập thủ tục xét duyệt chế độ thai sản (630b)

Trường hợp áp dụng

Thủ tục 630b được thực hiện khi đơn vị đề nghị giải quyết chế độ thai sản cho người lao động, bao gồm:

 1. Lao động nữ mang thai (Khám thai, sẩy thai, nạo thai, thai chết lưu).
 2. Lao động nữ sinh con (Sinh thường, sinh từ 02 con trở lên, con chết sau khi sinh, mẹ chết sau khi sinh).
 3. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 4. Lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
 5. Lao động nữ đặt vòng tránh thai; Lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 6. Lao động nam có vợ sinh con (Nam nghỉ việc khi vợ sinh, nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh).

Lưu ý: Điều kiện bổ sung để được giải quyết chế độ thai sản:

 • Tại các điểm (2), (3) và (4), lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Tại điểm (2), lao động đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn kỳ kê khai và chọn thủ tục 

 1. Tại phân hệ Lập hồ sơ điện tử, nhấn Lập hồ sơ.

   2. Chọn thời gian cho kỳ kê khai sau đó tích chọn thủ tục 630b.

   3. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Thêm lao động vào thủ tục

Thêm lao động vào thủ tục bằng các cách sau:

Hướng dẫn chi tiết cách khai báo lao động tại đây.

 

Bước 3: Khai báo thông tin chung 

Khai báo thông tin chung cho tất cả người lao động có trong hồ sơ bằng cách:

 • Chọn cái bút, tại cửa sổ thông tin chung, nhập các thông tin liên quan.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Chỉ cần khai báo thông tin chung đối với các trường hợp sau:

 • Có nộp kèm hồ sơ giấy là giấy chứng sinh, giấy khai sinh, chứng từ bệnh viện của người lao động để giải quyết chế độ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH quận/huyện -> Lựa chọn “Có nộp kèm hồ sơ giấy”.
 • Hồ sơ có lao động nhận tiền chế độ tại đơn vị -> Khai báo thông tin ngân hàng của đơn vị để cơ quan BHXH chuyển tiền về tài khoản của đơn vị. Sau đó đơn vị sẽ chi trả cho người lao động theo kết quả duyệt chi của cơ quan BHXH.
 • Hồ sơ nộp chậm so với quy định của cơ quan BHXH -> Ghi rõ lý do nộp chậm hồ sơ để cán bộ BHXH căn cứ giải quyết hồ sơ.

Lưu ý: Chỉ cần khai báo thông tin chung đối với các trường hợp sau:

 • Có nộp kèm hồ sơ giấy là giấy chứng sinh, giấy khai sinh, chứng từ bệnh viện của người lao động để giải quyết chế độ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH quận/huyện -> Lựa chọn “Có nộp kèm hồ sơ giấy”.
 • Hồ sơ có lao động nhận tiền chế độ tại đơn vị -> Khai báo thông tin ngân hàng của đơn vị để cơ quan BHXH chuyển tiền về tài khoản của đơn vị. Sau đó đơn vị sẽ chi trả cho người lao động theo kết quả duyệt chi của cơ quan BHXH.
 • Hồ sơ nộp chậm so với quy định của cơ quan BHXH -> Ghi rõ lý do nộp chậm hồ sơ để cán bộ BHXH căn cứ giải quyết hồ sơ.

Danh sách người lao động và các thông tin cá nhân của người lao động sẽ được hệ thống tự động đưa vào biểu mẫu ban hành của cơ quan BHXH. Để xem trước, nhấn Xem hồ sơ.

Bước 4: Ký nộp hồ sơ

Lưu ý: Để ký nộp điện tử, đơn vị cần phải :

 • Hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử qua AMIS BHXH. Xem chi tiết tại đây.
 • Cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.

Nhấn Ký nộp hồ sơ. Xem hướng dẫn ký nộp hồ sơ sang cơ quan BHXH tại đây.

Bước 4: Theo dõi trạng thái và kết quả của hồ sơ

Hồ sơ sau khi ký nộp sẽ được chuyển lên cơ quan BHXH tiếp nhận và cập nhật trạng thái về phần mềm. Anh/Chị có thể theo dõi trạng thái hồ sơ tại cột Trạng thái hoặc Xem kết quả xử lý đối với hồ sơ có trạng thái Chờ kết quả.

*Có thể bạn quan tâm: 

1. Hướng dẫn khai báo lao động vào thủ tục 630, 630a, 630b, 630c.

2. Tổng hợp Danh sách KCB ban đầu Nội tỉnh và Ngoại tỉnh 2022 Toàn quốc.

3. Sao chép hồ sơ có trạng thái chưa nộp, đang nộp, BHXH đã duyệt để tạo mới hồ sơ.

4. Sửa tên hồ sơ.

Cập nhật 31/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang