Thiết lập chung

1. Thiết lập thông tin sử dụng dịch vụ

2. Thiết lập thông tin đơn vị

3. Thiết lập chữ ký số

4. Thiết lập phân quyền cho người dùng

5. Thiết lập thông tin mặc định

6. Thiết lập kết nối

7. Nhật ký truy cập

8. Thông tin dịch vụ

9. Thiết lập đơn vị/chi nhánh/công ty con/bộ phận phòng ban (tại quản trị ứng dụng)

10. Thiết lập cơ cấu tổ chức (tại quản trị ứng dụng)

Cập nhật 22/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.