Video

Danh sách video AMIS Nhân viên (6)
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Chấm công từ xa bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Theo dõi bảng công, làm đề nghị cập nhật công trên mobile
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Làm đơn xin nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ ốm hưởng lương BHXH,…
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Nhân viên chấm công từ xa ngay trên máy tính, điện thoại
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Quản lý chấm công hộ nhân viên
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng kết nối wifi
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Chấm công từ xa bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên điện thoại
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Theo dõi bảng công, làm đề nghị cập nhật công trên mobile
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Làm đơn xin nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ ốm hưởng lương BHXH,…
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Nhân viên chấm công từ xa ngay trên máy tính, điện thoại
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Quản lý chấm công hộ nhân viên
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Chấm công trên điện thoại xác thực bằng kết nối wifi