Video

Danh sách video AMIS Tiền lương (19)
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Cập nhật mức lương tối thiểu vùng và tỷ lệ đóng bảo hiểm theo nghị định mới từ ngày 01/07/2022
 • video
  play
  Chính sách lương
  Xây dựng chính sách lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Lập mẫu bảng lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Quản lý và thêm mới thành phần lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Lập bảng dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Tính lương
  Lập bảng lương và gửi xác nhận cho nhân viên
 • video
  play
  Tính lương
  Gửi phiếu lương và xác nhận lương
 • video
  play
  Tính lương
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Chi trả lương
  Hướng dẫn chi trả lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Thanh toán lương qua ngân hàng điện tử
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Tổng quan
  Bắt đầu sử dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Tổng quan
  Cập nhật mức lương tối thiểu vùng và tỷ lệ đóng bảo hiểm theo nghị định mới từ ngày 01/07/2022
 • video
  play
  Chính sách lương
  Xây dựng chính sách lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Lập mẫu bảng lương
 • video
  play
  Chính sách lương
  Quản lý và thêm mới thành phần lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Lập bảng dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Dữ liệu tính lương
  Tổng quan dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Tính lương
  Lập bảng lương và gửi xác nhận cho nhân viên
 • video
  play
  Tính lương
  Gửi phiếu lương và xác nhận lương
 • video
  play
  Tính lương
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
 • video
  play
  Chi trả lương
  Hướng dẫn chi trả lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Chi trả lương
  Thanh toán lương qua ngân hàng điện tử
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Chuyển thông tin các khoản khen thưởng, phạt vi phạm kỷ luật/sự cố sang làm dữ liệu tính lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối, chuyển dữ liệu tính lương cho kế toán chi trả lương và hạch toán chi phí lương
 • video
  play
  Kết nối – Chuyển dữ liệu
  Kết nối AMIS Thuế TNCN để chuyển bảng tính thuế, bảng quyết toán thuế sang lập tờ khai
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.