Video

Danh sách video AMIS Tuyển dụng (20)
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Thiết kế email chuyên nghiệp gửi hàng loạt ứng viên
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Scan CV
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Thi tuyển online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  So sánh hiệu quả tuyển dụng
 • video
  play
  Kho tiềm năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Thiết lập quyền xem offer của ứng viên cho hội đồng tuyển dụng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Thiết kế email chuyên nghiệp gửi hàng loạt ứng viên
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Scan CV
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Thi tuyển online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  So sánh hiệu quả tuyển dụng
 • video
  play
  Kho tiềm năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Thiết lập quyền xem offer của ứng viên cho hội đồng tuyển dụng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.