Video

Danh sách video AMIS Tuyển dụng (19)
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Scan CV
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Thi tuyển online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  So sánh hiệu quả tuyển dụng
 • video
  play
  Kho tiềm năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Thiết lập quyền xem offer của ứng viên cho hội đồng tuyển dụng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tổng quan
  Điểm ưu việt của MISA AMIS HRM so với AMIS HRM 2.0
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Thu hút ứng viên
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Scan CV
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Thi tuyển online
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Đánh giá lựa chọn
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Phân tích hiệu quả
  So sánh hiệu quả tuyển dụng
 • video
  play
  Kho tiềm năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Thiết lập quyền xem offer của ứng viên cho hội đồng tuyển dụng
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Tự động phát hiện, cảnh báo ứng viên trong diện blacklist (danh sách đen)
 • video
  play
  Công cụ hỗ trợ
  Những điểm ưu việt trên cổng thi tuyển trực tuyến