Video

Danh sách video AMIS Tuyển dụng (11)
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Scan CV
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode
 • video
  play
  Tổng quan
  Giới thiệu AMIS Tuyển dụng
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ tuyển dụng và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Kết nối với các website tuyển dụng: TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, Itviec,…
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Sơ tuyển tự động
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Scan CV
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Kết nối với sàn tuyển dụng và mạng xã hội
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Phỏng vấn online
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tự tạo báo cáo tuyển dụng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý người dùng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Chia sẻ kho Ứng viên tiềm năng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Chia sẻ Tin tuyển dụng bằng QRcode