Video

Danh sách video AMIS Phòng họp (9)
 • video
  play
  Bắt đầu sử dụng
  Hướng dẫn thiết lập Vai trò
 • video
  play
  Bắt đầu sử dụng
  Hướng dẫn Thiết lập chung
 • video
  play
  Bắt đầu sử dụng
  Hướng dẫn thiết lập Địa điểm
 • video
  play
  Bắt đầu sử dụng
  Hướng dẫn thiết lập Thiết bị
 • video
  play
  Bắt đầu sử dụng
  Hướng dẫn thiết lập Phòng họp
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Hướng dẫn đặt lịch họp trên AMIS Phòng họp
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý lich họp thông minh với AMIS Phòng họp
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Hướng dẫn tính năng Phê duyệt lịch họp
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Phân hệ Báo cáo
  • video
   play
   Bắt đầu sử dụng
   Hướng dẫn thiết lập Vai trò
  • video
   play
   Bắt đầu sử dụng
   Hướng dẫn Thiết lập chung
  • video
   play
   Bắt đầu sử dụng
   Hướng dẫn thiết lập Địa điểm
  • video
   play
   Bắt đầu sử dụng
   Hướng dẫn thiết lập Thiết bị
  • video
   play
   Bắt đầu sử dụng
   Hướng dẫn thiết lập Phòng họp
  • video
   play
   Hướng dẫn tính năng
   Hướng dẫn đặt lịch họp trên AMIS Phòng họp
  • video
   play
   Hướng dẫn tính năng
   Quản lý lich họp thông minh với AMIS Phòng họp
  • video
   play
   Hướng dẫn tính năng
   Hướng dẫn tính năng Phê duyệt lịch họp
  • video
   play
   Hướng dẫn tính năng
   Phân hệ Báo cáo
  Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.