Hướng dẫn theo nghiệp vụ
Quản lý sổ văn bản
Quản lý văn thư theo sổ điện tử giúp việc tra cứu,
kiểm soát, phân quyền dễ dàng, tiện lợi hơn
Quản lý văn bản
Video hướng dẫn
Xem thêm
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay