Video

Danh sách video AMIS Công việc (27)
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ quản lý công việc và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Tổ chức và giao việc hiệu quả trên AMIS Công việc
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp quản lý công việc tối ưu cho Doanh nghiệp dịch vụ, cung ứng phần mềm, sửa chữa máy móc, tư vấn/thiết kế/xây dựng nội thất,…
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp quản lý công việc tối ưu cho Doanh nghiệp thương mại, kinh doanh thiết bị, dược phẩm, vật liệu xây dựng,…
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp truyền thông, báo chí, vận tải, du lịch, viễn thông… (có nhiều nhân viên làm việc hiện trường)
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập quy trình tự động trên giao diện Kanban – Flowchart
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tạo và giao việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tiếp nhận và xử lý công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý theo dõi, giám sát tiến độ làm việc của nhân viên
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tổ chức và giao việc hiệu quả trên AMIS Công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Nhân bản dự án
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Bật thông báo AMIS Công việc trên trình duyệt
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập hiển thị thông tin công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tạo mới Báo cáo dưới dạng danh sách và biểu đồ trực quan
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập tự động gửi Báo cáo định kỳ
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập trường tùy chỉnh
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Bàn giao công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập quy trình tự động
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Đánh dấu dự án yêu thích
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Lưu trữ phòng ban/dự án
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Xuất khẩu công việc thành biểu mẫu
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Ủy quyền giao việc
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Nghiệp vụ quản lý công việc và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Thiết lập tự động
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Quản lý dự án bằng phương pháp sơ đồ Gantt
 • video
  play
  Tips sử dụng hiệu quả
  5 Tips siêu đơn giản giúp sử dụng AMIS Công việc nhanh chóng và hiệu quả
 • video
  play
  Tổng quan
  Nghiệp vụ quản lý công việc và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Tổ chức và giao việc hiệu quả trên AMIS Công việc
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp quản lý công việc tối ưu cho Doanh nghiệp dịch vụ, cung ứng phần mềm, sửa chữa máy móc, tư vấn/thiết kế/xây dựng nội thất,…
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp quản lý công việc tối ưu cho Doanh nghiệp thương mại, kinh doanh thiết bị, dược phẩm, vật liệu xây dựng,…
 • video
  play
  Mô hình Doanh nghiệp
  Giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp truyền thông, báo chí, vận tải, du lịch, viễn thông… (có nhiều nhân viên làm việc hiện trường)
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập quy trình tự động trên giao diện Kanban – Flowchart
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tạo và giao việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tiếp nhận và xử lý công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Quản lý theo dõi, giám sát tiến độ làm việc của nhân viên
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tổ chức và giao việc hiệu quả trên AMIS Công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Nhân bản dự án
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Bật thông báo AMIS Công việc trên trình duyệt
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập hiển thị thông tin công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Tạo mới Báo cáo dưới dạng danh sách và biểu đồ trực quan
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập tự động gửi Báo cáo định kỳ
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập trường tùy chỉnh
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Bàn giao công việc
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Thiết lập quy trình tự động
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Đánh dấu dự án yêu thích
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Lưu trữ phòng ban/dự án
 • video
  play
  Hướng dẫn tính năng
  Xuất khẩu công việc thành biểu mẫu
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Ủy quyền giao việc
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Nghiệp vụ quản lý công việc và các tính năng phần mềm đáp ứng
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Thiết lập tự động
 • video
  play
  Tính năng ưu việt
  Quản lý dự án bằng phương pháp sơ đồ Gantt
 • video
  play
  Tips sử dụng hiệu quả
  5 Tips siêu đơn giản giúp sử dụng AMIS Công việc nhanh chóng và hiệu quả
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.