MISA AMIS HRM
MISA AMIS HRM
Quản trị nhân sự 4.0
Đáp ứng quy trình quản lý nhân sự thông minh và hiệu quả - Hợp nhất trên một nền tảng
MISA AMIS HRM
Quy trình nghiệp vụ
Quy trình
Khai báo danh mục thành phần lương
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Tạo mẫu bảng lương
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Khai báo dữ liệu tính lương
Quy trình
  • Chấm công
  • Doanh số
  • KPI
  • Sản phẩm
  • Thu nhập khác
  • Khấu trừ khác
Quy trình
Quy trình
Lập bảng lương
Quy trình
Quy trình
Xác nhận lương
Quy trình
Quy trình
Quy trình
Gửi duyệt bảng lương
Quy trình
Quy trình
Chi trả lương
Quy trình
Case-study nghiệp vụ
Case-study nghiệp vụ
Xem chi tiết
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Xem chi tiết
Câu hỏi thường gặp
Tính năng mới
Tính năng mới
Xem chi tiết
Câu hỏi thường gặp
AMIS Tiền lương
AMIS Tiền lương
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.