1. Trang chủ
  2. Các thiết lập cần thiết và hướng dẫn sử dụng MISA AMIS Văn phòng số

Các thiết lập cần thiết và hướng dẫn sử dụng MISA AMIS Văn phòng số

Để sử dụng bộ sản phẩm MISA AMIS Văn phòng số – Gói Starter, người dùng cần thực hiện 3 bước chính:

  • Bước 1: Thêm thành viên vào AMIS Hệ thống
  • Bước 2: Phân quyền cho nhân viên sử dụng ứng dụng
  • Bước 3: Trải nghiệm tính năng

Phim hướng dẫn thiết lập

Bước 1: Thêm thành viên AMIS Hệ thống

Lưu ý: Chỉ người dùng được phân quyền là Quản trị hệ thống mới được truy cập và thao tác trên ứng dụng này.

AMIS Hệ thống là ứng dụng quản lý chung các thông tin của doanh nghiệp, người dùng và các ứng dụng đã cài đặt.

Trường hợp anh chị đang trên giao diện của các ứng dụng khác thì nhấn vào biểu tượng ở góc trên cùng bên trái để vào Launcher > Chọn Hệ thống.

Anh chị truy cập vào ứng dụng này để thêm nhân viên vào hệ thống, đây là thao tác bắt buộc để có thể sử dụng được các ứng dụng của MISA AMIS. Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Ngoài ra, MISA khuyến khích người dùng khai báo đầy đủ tất cả các thông tin trên AMIS Hệ thống, trong đó có một vài thiết lập cần lưu tâm như sau:

1. Thiết lập thông tin doanh nghiệp

2. Quản lý thành viên

3. Thiết lập nâng cao

Bước 2: Phân quyền cho nhân viên sử dụng ứng dụng

Sau khi đã thêm nhân viên vào AMIS Hệ thống, Khách hàng truy cập vào các ứng dụng để phân quyền cho nhân viên sử dụng.

Ví dụ: Bộ 3 sản phẩm trong Gói Starter – MISA AMIS Văn phòng số

  • Để nhân viên có thể sử dụng AMIS Quy trình, anh chị xem hướng dẫn phân quyền tại đây. Sau đó, anh chị cần thiết lập 1 số thông tin ban đầu, anh chị xem hướng dẫn tại đây.
  • Để nhân viên có thể sử dụng AMIS Công việc, anh chị xem hướng dẫn tại đây.
  • Để nhân viên có thể sử dụng AMIS WeSign, anh chị xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng tại đây. Sau đó, anh chị cần thiết lập 1 số thông tin ban đầu, anh chị xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Trải nghiệm tính năng

Để sử dụng các tính năng trên ứng dụng, anh chị vui lòng tra cứu bài viết/phim hướng dẫn sử dụng tại đây:

AMIS QUY TRÌNH

>> Bài viết

> Phim HDSD

AMIS CÔNG VIỆC

>> Bài viết

> Phim HDSD

AMIS WESIGN

>> Bài viết

> Phim HDSD

Trên đây là hướng dẫn bắt đầu sử dụng bộ sản phẩm MISA AMIS Văn phòng số. Chúc anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 18/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng