Thiết lập Cơ cấu tổ chức

Cho phép người dùng khai báo Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, cơ cấu này sẽ được sử dụng trong các ứng dụng như Tuyển dụng, Nhân sự, Kế toán,… Giúp người dùng không phải khai báo lại nhiều lần.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thông tin công ty/Cơ cấu tổ chức.

Tại đây, hiển thi “Danh sách Cơ cấu tổ chức” mà người dùng đã thêm.

Để thêm cơ cấu tổ chức, người dùng nhấn Thêm cơ cấu.

Sau đó, khai báo thông tin Cơ cấu tổ chức mới.

Nhấn Lưu, Cơ cấu tổ chức vừa tạo sẽ hiển thị ngoài danh sách Cơ cấu tổ chức.

Lưu ý: Nhấn vào biểu tượng tại trường Cấp tổ chức để thêm mới Cấp tổ chức.

Ngoài ra, có thể Sửa thông tin Cơ cấu tổ chức bằng cách tích chọn Cơ cấu tổ chức muốn sửa, sau đó nhấn vào biểu tượng để Sửa cơ cấu tổ chức.

Trường hợp người dùng không muốn theo dõi Cơ cấu tổ chức thì tích chọn mục Ngừng theo dõi trên giao diện “Sửa cơ cấu tổ chức”.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.