1. Trang chủ
  2. Các chức năng cơ bản trên AMIS Công việc

Các chức năng cơ bản trên AMIS Công việc

Hãy bắt đầu sử dụng AMIS Công việc bằng cách tạo cho mình một Phòng ban, Dự án/Nhóm và Công việc.

Lưu ý: Mỗi vai trò trong ứng dụng có quyền hạn khác nhau:

  • Quản trị ứng dụng: được toàn quyền sử dụng các chức năng trên ứng dụng.
  • Thành viên: được phép tạo Phòng ban, Dự án/Nhóm, mời thành viên vào dự án/nhóm.
  • Hạn chế: chỉ được phép Thêm và theo dõi công việc của mình.

1. Tạo phòng ban

Giúp gom nhóm các dự án/nhóm của bạn để dễ dàng quản lý tiến độ của dự án/nhóm.

2. Tạo dự án/nhóm và mời thành viên vào dự án/nhóm

Giúp theo dõi số lượng, tiến độ công việc và giao công việc cho thành viên khác thực hiện.

Lưu ý: Bạn cần tạo “Phòng ban” của bạn trước khi tạo “Dự án/nhóm”.

3. Tạo công việc

Mặc định 3 Nhóm công việc là “Cần thực hiện”, “Đang thực hiện”, “Đã hoàn thành” (có thể chỉnh sửa nhóm công việc cho phù hợp với dự án/nhóm của bạn).

Hãy tạo Công việc cho những việc mà bạn cần làm và tổ chức sắp xếp cho phù hợp.

4. Chi tiết công việc

Khi nhấn vào công việc, bạn có thể thêm bất kỳ thông tin nào vào công việc như người thực hiện, hạn hoàn thành, đính kèm tệp, bình luận,…

5. Sắp xếp công việc

Di chuyển công việc qua các nhóm công việc để thể hiện tiến trình thực hiện. Có thể chuyển từ “Việc mới” sang “Hoàn thành”.

6. Tuỳ chỉnh giao diện

Hãy thử thay đổi hình nền giao diện để thêm cảm hứng trong quá trình làm việc.

Bây giờ bạn đã hiểu những điều cơ bản về Phòng ban, Dự án/Nhóm và Công việc. Bạn có thể sử dụng AMIS Công việc để phù hợp với nhu cầu của bạn, bất kể nhu cầu đó là gì.

Ngoài ra, để tổ chức phần mềm phù hợp với quy mô doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục: Tổ chức phần mềm phù hợp với thực tế Công ty tại đây

Cập nhật 25/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng