Quản trị người dùng trên AMIS Công việc

Sau khi đã cài đặt ứng dụng AMIS Công việc thành công vào Hệ thống (System), hãy bắt đầu quản trị người dùng với 3 thao tác chính:

 • Thêm tài khoản người dùng vào Hệ thống.
 • Thêm/xóa người dùng sử dụng ứng dụng AMIS Công việc.
 • Quản lý vai trò và phân quyền người dùng trong ứng dụng.

Cụ thể như sau:

1. Thêm tài khoản người dùng vào Hệ thống.

Trên giao diện Hệ thống (System), Quản trị ứng dụng thêm tài khoản người dùng theo một trong ba cách sau:

Cách 1: Thêm mới người dùng trực tiếp lên hệ thống.

Cách 2: Nhập khẩu người dùng từ tệp có sẵn lên hệ thống.

Cách 3: Xuất khẩu danh sách người dùng.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Thêm/xóa người dùng sử dụng ứng dụng AMIS Công việc.

Đây là bước đầu tiên để triển khai tổ chức công ty trên phần mềm. Có 2 cách để thêm/xóa người dùng trong ứng dụng:

Cách 1: Thêm/xóa người dùng của ứng dụng AMIS Công việc trên Hệ thống (System)

Chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền thực hiện chức năng này.

Thêm người dùng trên Hệ thống (System)

Cách 2: Thêm/xóa người dùng trên ứng dụng AMIS Công việc

Quản trị hệ thống và Quản trị ứng dụng có quyền thực hiện tính năng này (chỉ áp dụng đối với những người dùng có trạng thái Đang hoạt động trên Hệ thống).

Thêm người dùng trên AMIS Công việc
Xóa người dùng trên AMIS Công việc

Chi tiết hướng dẫn thêm/xóa người dùng ứng dụng vui lòng xem tại đây.

3. Quản lý vai trò và phân quyền của người dùng trong ứng dụng

Để phân cấp vai trò của người dùng trong ứng dụng phù hợp với nhu cầu quản lý, AMIS Công việc thiết lập mặc định các vai trò bao gồm:

 • Phân quyền trong ứng dụng: Quản trị, Thành viên, Hạn chế.
 • Phân quyền trong Phòng ban: Toàn quyền, Thành viên.
 • Phân quyền trong Dự án: Toàn quyền, Thành viên, Hạn chế.

Cụ thể như sau:

Phân quyền trong Ứng dụng

Bao gồm các quyền: Quản trị, Thành viên, Hạn chế.

Phân quyền trong Phòng ban

Bao gồm các quyền: Toàn quyền, Thành viên.

Phân quyền trong Dự án

Bao gồm các quyền mặc định: Toàn quyền, Thành viên, Hạn chế.

Ngoài ra, người dùng có thể thêm mới các vai tròphân quyền cho các vai trò đó trong phòng ban/dự án để phù hợp với thực tế nhu cầu quản lý. Có 2 mức quyền hạn để quản lý có thể tiện lựa chọn, cấp quyền cho nhân viên:

 • Phân quyền mức Dự án.
 • Phân quyền trong Công việc.

Lưu ý:

 • Phân quyền vai trò trong ứng dụng là mặc định, không được phép thêm/sửa xóa.
 • Người dùng chỉ có thể thêm mới, phân quyền vai trò trong Phòng ban, Dự án.
 • Từ phiên bản R21 (phát hành ngày 05/06/2021) trở đi, chương trình Tách riêng quyền sửa và xóa công việc trên bộ phân quyền dự án. Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 • Từ phiên bản R22 (phát hành ngày 22/06/2021) trở đi, chương trình cập nhật giao diện phân quyền vai trò chi tiết hơn để đáp ứng nghiệp vụ thực tế. Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Cập nhật 28/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.