Thiết lập Bảo mật nâng cao

Để hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi công ty sử dụng các ứng dụng trong hệ thống của MISA AMIS, chương trình bổ sung phân hệ Bảo mật nâng cao, cho phép người dùng thiết lập:

  • Tự động đăng xuất các tài khoản khỏi hệ thống sau một khoảng thời gian nhất định.
  • Giới hạn truy cập theo địa chỉ IP/khung thời gian, có thể thêm danh sách người dùng không bị giới hạn.

Cụ thể như sau:

Tự động đăng xuất

Tính cừ thời điểm người dùng đăng nhập, hệ thống sẽ tự động đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống của AMIS sau một khoảng thời gian như đã thiết lập.

Giới hạn truy cập

Giới hạn truy cập theo địa chỉ IP

Thiết lập các địa chỉ IP được phép truy cập vào hệ thống MISA AMIS của công ty bạn. Chương trình cung cấp tiện ích xem ngay địa chỉ IP của bạn hiện tại để thuận tiện cho việc thiết lập.

Sau khi thiết lập thành công, chỉ khi máy tính được kết nối với địa chỉ IP tương ứng mới có thể truy cập được vào hệ thống MISA AMIS.

Giới hạn truy cập theo thời gian

Thiết lập các khoảng thời gian mà người dùng được phép truy cập vào hệ thống của công ty bạn.

Thêm danh sách người dùng không bị giới hạn truy cập

Để ban lãnh đạo, quản lý có thể tiện truy cập vào hệ thống bất cứ lúc nào mà không bị giới hạn bởi các thiết lập bảo mật nâng cao, anh chị có thể thêm tài khoản vào danh sách không bị giới hạn truy cập.

Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.