1. Trang chủ
 2. Phân quyền trên Hệ thống

Phân quyền trên Hệ thống

Có 2 vai trò được truy cập vào ứng dụng Hệ thống của MISA AMIS đó là Quản trị hệ thốngQuản trị bảo mật.

Quản trị hệ thống

Vai trò Quản trị hệ thống là vai trò thường được phân quyền cho Chủ doanh nghiệp, là người có toàn quyền truy cập dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp.

Quản trị hệ thống sẽ được quyền truy cập toàn bộ 7 phân hệ trên Hệ thống:

 • Thông tin Công ty
 • Ứng dụng
 • Người dùng
 • Nhóm
 • Quản trị hệ thống
 • Cấu hình mail server
 • Nhật ký hoạt động

Quản trị hệ thống mặc định có quyền quản trị của toàn bộ các ứng dụng trên nền tảng MISA AMIS.

Ví dụ: Nếu công ty sử dụng 3 ứng dụng của MISA AMIS là AMIS Công việc, AMIS Tuyển dụng, AMIS Phòng họp. Nếu phân quyền cho người dùng A là Quản trị hệ thống thì người dùng A sẽ có quyền quản trị ứng dụng Công việc, Tuyển dụng, Phòng họp.

Cách phân quyền cho một người dùng vai trò Quản trị hệ thống:

Lưu ý: Chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền phân quyền cho một người dùng khác vai trò Quản trị hệ thống.

1. Truy cập vào ứng dụng Hệ thống, sau đó chọn phân hệ Quản trị hệ thống.

2. Nhấn Thêm người quản trị để thêm người dùng vai trò Quản trị hệ thống.

Tích chọn người dùng muốn phân quyền vai trò Quản trị hệ thống.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Quản trị bảo mật

Vai trò Quản trị bảo mật là vai trò thường được phân cho bộ phận IT của doanh nghiệp để nhân viên IT hỗ trợ phân quyền cho các thành viên trong công ty được sử dụng các ứng dụng trên nền tảng MISA AMIS.

Quản trị bảo mật không được toàn quyền trên ứng dụng Hệ thống. Quản trị bảo mật chỉ được truy cập 6 phân hệ của ứng dụng Hệ thống đó là:

 • Thông tin Công ty
 • Ứng dụng
 • Người dùng
 • Nhóm
 • Cấu hình mail server
 • Nhật ký hoạt động

(Không được phép truy cập vào phân hệ Quản trị hệ thống).

Quản trị bảo mật chỉ được phép truy cập ứng dụng Hệ thống và các ứng dụng khác nếu được phân quyền.

Quản trị bảo mật không mặc định có quyền quản trị các ứng dụng khác trên nền tảng MISA AMIS.

Cách phân quyền cho một người dùng vai trò Quản trị bảo mật:

1. Truy cập ứng dụng Hệ thống, sau đó chọn phân hệ Ứng dụng.

2. Chọn ứng dụng Hệ thống, sau đó nhấn Thêm người dùng.

3. Tích chọn người dùng muốn phân vai trò Quản trị bảo mật, sau đó nhấn Tiếp tục.

4. Chọn vai trò Quản trị bảo mật, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Ngoài ra, Quản trị hệ thống có thể thêm cùng lúc nhiều người dùng vai trò Quản trị bảo mật bằng cách chọn Thêm Nhóm người dùng.

Sau đó chọn Nhóm người dùng và Vai trò là Quản trị bảo mật.

Lưu ý: Nhóm người dùng là nhóm đã được tạo sẵn tại phân hệ Nhóm (xem hướng dẫn tạo Nhóm người dùng tại đây).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 06/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.