Thiết lập Thông tin công ty

Cho phép người dùng khai báo một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, nhằm mục đích tự động lấy thông tin này trên các báo cáo, tài liệu…, người dùng không phải nhập lại thủ công, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào ứng dụng Hệ thống, chọn phân hệ Thông tin công ty/Thông tin chung.

2. Khai báo thông tin công ty.

  • Thông tin Tên đầy đủ, Mã số thuế, Địa chỉ, Điện thoại, Email chương trình tự động lấy lên dữ liệu theo các thông tin mà người dùng đã khai báo khi Đăng ký tài khoản.
  • Có thể chỉnh sửa lại các thông tin bằng cách nhấn Chỉnh sửa.

Lưu ý: Khi người dùng chỉnh sửa Tên đầy đủ ở mục thông tin công ty thì Tên công ty ở phân hệ “Cơ cấu tổ chức” sẽ thay đổi theo.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận