Báo cáo chi tiết

Ban lãnh đạo xem chi tiết được các báo cáo về thu nhập nhân viên, chi phí lương, tổng hợp công nợ của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Trên màn hình giao diện Tiền lương, chọn Báo cáo để xem được tình hình các loại báo cáo chi tiết.

Tại đây, ban lãnh đạo có thể xuất báo cáo đem đi in, tùy chỉnh các cột trong báo cáo và tùy chỉnh báo cáo.

Cập nhật 07/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.