Chấm công

Để tính toán các khoản lương thời gian, phụ cấp theo ngày công hay phạt đi muộn/về sớm của nhân viên, anh/chị cần thực hiện khai báo bảng chấm công tổng hợp hàng tháng làm dữ liệu phục vụ tính lương.

Có hai cách để ghi nhận dữ liệu chấm công:

  • Cách 1: Lấy dữ liệu từ AMIS Chấm công
  • Cách 2: Tự nhập bảng chấm công lên phần mềm

Hướng dẫn chi tiết

Vào Dữ liệu tính lương\ Chấm công: Tại đây, anh/chị có thể khai báo và theo dõi danh sách bảng chấm công tổng hợp hàng tháng của đơn vị mình quản lý.

Thiết lập chính sách khấu trừ

Cách 1: Lấy dữ liệu từ AMIS Chấm công

  • Nếu công ty sử dụng đồng thời AMIS Chấm công và AMIS Tiền lương, chương trình đã tự động kết nối hai ứng dụng để anh/chị có thể dễ dàng chuyển các bảng chấm công tổng hợp từ Chấm công sang Tiền lương. Anh/chị có thể kiểm tra tình trạng kết nối tại phân hệ Thiết lập\ Kết nối như sau:

  • Sau khi chốt công, HR thực hiện chức năng Chuyển tính lương tại bảng chấm công tổng hợp trên AMIS Chấm công thì dữ liệu này sẽ được tự động hiển thị trên AMIS Tiền lương kèm thông báo để anh/chị dễ dàng nhận biết bảng nào vừa được chuyển sang.

Cách 2: Tự nhập bảng chấm công lên phần mềm

Nếu công ty không sử dụng AMIS Chấm công thì anh/chị có thể tự lập bảng chấm công tổng hợp ngay trên AMIS Tiền lương bằng cách:

  • Bước 1: Nhấn Thêm và khai báo các thông tin chung của bảng như Thời gian chấm công, Đơn vị áp dụng, Hình thức chấm công,…

  • Bước 2: Sau khi lưu, phần mềm sẽ tự động tạo sẵn một mẫu bảng chấm công mặc định, anh/chị có thể chỉnh sửa lại bố cục các cột trên bảng chấm công (thêm/bớt cột, thay đổi thứ tự cột) bằng chức năng Cấu hình bảng

  • Bước 3: Khai báo dữ liệu của bảng bằng cách di chuột vào từng dòng để chỉnh sửa hoặc nhập khẩu file Excel để nhập liệu nhanh cho hàng loạt nhân viên
 

Cách 1: Sửa trực tiếp dữ liệu tại từng dòng

Cách 2: Nhập khẩu dữ liệu hàng loạt

Cập nhật 27/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.