Bảng tổng hợp lương

Giúp HR lập bảng tổng hợp số tiền lương trong kỳ (chi tiết từng khoản thu nhập, khấu trừ và công ty đóng) theo từng đơn vị/phòng ban.

Hướng dẫn chi tiết

Thêm mới bảng tổng hợp lương

Sau khi đã có bảng lương, HR lập bảng tổng hợp lương để tính tổng số tiền lương theo từng đơn vị/phòng ban.

Cách 1: Tại màn hình chi tiết bảng lương, nhấn Tổng hợp lương.

Cách 2: Tại giao diện Tổng hợp lương, nhấn Thêm mới.

Nhập các thông tin và nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo bảng.

Trên bảng tổng hợp lương sẽ tự động lấy lên các đơn vị thuộc đơn vị áp dụng của bảng tổng hợp lương và tính toán số tiền lương cho từng đơn vị bằng cách cộng tổng tiền lương của mỗi nhân viên trên bảng lương.

Cập nhật bảng tổng hợp lương

Khi có sự thay đổi dữ liệu trên bảng lương, cần nhấn Cập nhật tại bảng tổng hợp lương để chương trình tính toán lại cho chính xác.

Xóa bảng tổng hợp lương

Tại màn hình danh sách bảng tổng hợp lương:

  • Di chuột vào dòng và nhấn biểu tượng  
  • Hoặc nếu muốn xóa nhiều bảng cùng lúc thì tích chọn các bảng và nhấn Xóa.

Hoặc trong giao diện bảng tổng hợp lương, nhấn biểu tượng  và chọn Xóa.

Cập nhật 11/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.