Theo dõi thống kê lương

Nhân viên có thể vào theo dõi được thống kê lương thu nhập theo kỳ của mình, thống kê công nợ và lịch sử lương hàng tháng.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Nhân viên, anh chị truy cập vào phân hệ Tiền lương\Thống kê lương để xem các dữ liệu liên quan đến thu nhập của mình.

Nhân viên có thể sử dụng các tiện ích: chọn năm xem dữ liệu, sắp xếp lại thứ tự các đợt chi trả để tiện theo dõi.

Cập nhật 22/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận