Phân bổ lương

Để tổng hợp, phân bổ chi phí tiền lương và BHXH của nhân viên thuộc đơn vị, rồi chuyển kế toán hạch toán, trên giao diện phân hệ Tính lương, HR truy cập vào mục Phân bổ lương.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Tính lương, chọn mục Phân bổ lương. Tại đây chương trình hiển thị danh sách các bảng phân bổ lương đã lập.

Người dùng có thể thao tác để:

 • Thiết lập quy tắc phân bổ lương
 • Tạo bảng phân bổ lương từ nhiều bảng lương

Các bảng phân bổ lương sau khi khai báo sẽ được sử dụng làm căn cứ hạch toán chi phí lương (trên AMIS Kế toán)

Ngoài ra, HR có thể taọ ngay bảng phân bổ lương ngay trên giao diện bảng lương.

Cụ thể như sau:

Danh sách bảng phân bổ lương

Chương trình hiển thị tất cả các bảng phân bổ lương đã được tạo. HR có thể sử dụng các tiện ích sau để theo dõi dễ dàng hơn:

 • Tìm kiếm theo tên bảng phân bổ lương
 • Lọc xem danh sách bảng phân bổ lương theo trạng thái
 • Lọc xem danh sách bảng phân bổ lương theo cơ cấu tổ chức
 • Tùy chỉnh cột hiển thị
 • Sắp xếp lại thứ tự dữ liệu trên từng cột
 • Chuyển kế toán/Xóa bảng phân bổ lương
 • Tích chọn để thao tác cùng lúc trên nhiều bảng phân bổ
Màn hình danh sách bảng phân bổ lương

Quy tắc phân bổ

Người dùng truy cập để khai báo quy tắc phân bổ thành phần lương cho nhân viên trong đơn vị.

HR có thể click vào từng nhân viên để xem chi tiết quy tắc phân bổ lương hoặc sửa/xóa nếu cần.

Thêm bảng phân bổ

Có 2 cách để thêm bảng phân bổ lương:

 • Thêm ngay trên bảng lương:

 • Thêm trên danh sách bảng phân bổ lương:

Chi tiết bảng phân bổ lương

Trên danh sách bảng phân bổ lương, người dùng click vào từng dòng để xem chi tiết. Tại đây, chương trình cho phép xem phân bổ lương theo đơn vị hoặc chi tiết theo từng nhân viên.

Ngoài ra, HR có thể sử dụng thêm các tiện ích: sửa/xóa/cập nhật/chuyển kế toán/tham chiếu để tiện cho công tác tính lương của đơn vị.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.