Lập bảng lương

Giúp HR lập bảng lương hàng kỳ cho nhân viên, đảm bảo dễ dàng, tự động để không phải mất công tự tính toán thủ công.

Hướng dẫn chi tiết:

1. Lập bảng lương

Anh/Chị lập bảng lương hàng kỳ cho nhân viên, chương trình đã tự động tính toán các dữ liệu trên bảng lương dựa vào mẫu bảng lương và các dữ liệu tính lương liên quan (bảng tổng hợp công, thu nhập khác, khấu trừ khác…).

Vào Tính lương\Bảng lương\Thêm mới để lập bảng lương.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nghiệp vụ tính lương nhiều lần 1 tháng thì lựa chọn bảng lương chi tiết để tính lương từng kỳ, cuối cùng tạo bảng lương tổng hợp để tính tổng lương và các khoản thuế TNCN, bảo hiểm.

2. Quản lý, theo dõi danh sách bảng lương
  • Tìm kiếm bảng lương theo tên bảng lương.

  • Xem theo trạng thái, cơ cấu tổ chức.

  • Sử dụng bộ lọc để xem danh sách bảng lương theo mong muốn.

  • Tùy chỉnh độ rộng của cột tên bảng lương hay tùy chỉnh hiển thị các cột để dễ dàng theo dõi hơn.
  • Gom nhóm, thay đổi thứ tự các thành phần để hiển thị cấu trúc của bảng lương theo mong muốn.

Cập nhật 29/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận