Lập bảng lương

Giúp HR lập bảng lương hàng kỳ cho nhân viên, đảm bảo dễ dàng, tự động để không phải mất công tự tính toán thủ công.

Phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

1. Lập bảng lương

Anh/Chị lập bảng lương hàng kỳ cho nhân viên, chương trình đã tự động tính toán các dữ liệu trên bảng lương dựa vào mẫu bảng lương và các dữ liệu tính lương liên quan (bảng tổng hợp công, thu nhập khác, khấu trừ khác…).

Vào Tính lương\Bảng lương\Thêm mới để lập bảng lương.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có nghiệp vụ tính lương nhiều lần 1 tháng thì lựa chọn bảng lương chi tiết để tính lương từng kỳ, cuối cùng tạo bảng lương tổng hợp để tính tổng lương và các khoản thuế TNCN, bảo hiểm.

Chương trình sẽ tự động tính toán các cột dữ liệu trên bảng lương dựa vào chính sách lương và các dữ liệu liên quan (bảng tổng hợp công, thu nhập khác, khấu trừ khác,…).

Xem thêm ví dụ mẫu nghiệp vụ tính lương tại đây.

2. Quản lý, theo dõi danh sách bảng lương
  • Tìm kiếm bảng lương theo tên bảng lương.

  • Xem theo trạng thái, cơ cấu tổ chức.

  • Sử dụng bộ lọc để xem danh sách bảng lương theo mong muốn.

  • Tùy chỉnh độ rộng của cột tên bảng lương hay tùy chỉnh hiển thị các cột để dễ dàng theo dõi hơn.
  • Gom nhóm, thay đổi thứ tự các thành phần để hiển thị cấu trúc của bảng lương theo mong muốn.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Cập nhật 25/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.