Doanh số

Để ghi nhận các thông tin doanh số của nhân viên (như doanh số mục tiêu, doanh số thực hiện,…) làm dữ liệu đầu vào, căn cứ tính lương, HR cần khao báo Doanh số.

Phân hệ Dữ liệu tính lương\Doanh số cho phép HR:

 • Lập bảng tổng hợp doanh số.
 • Lọc/Tìm kiếm/Tùy chỉnh bảng doanh số.
 • Xuất khẩu/Nhập khẩu bảng doanh số.

Sau khi khai báo, bảng doanh số này sẽ được sử dụng làm căn cứ/đầu vào để tính toán bảng lương.

Hướng dẫn chi tiết

Lập bảng tổng hợp doanh số

Giao diện chi tiết Bảng tổng hợp doanh số hiển thị danh sách các nhân viên đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đơn vị công tác, vị trí công việc thuộc đơn vị, vị trí mà bảng doanh số đang áp dụng.
 • Ngày vào làm nhỏ hơn hoặc bằng ngày cuối cùng của Bảng doanh số. (Trong đó ưu tiên xét theo thứ tự Ngày thử việc => Ngày chính thức, nếu cả 2 thông tin đều để trống thì coi như nhân viên đó thỏa mãn điều kiện này).
 • Không có ngày nghỉ việc hoặc ngày nghỉ việc lớn hơn hoặc bằng ngày đầu tiên của Bảng doanh số.

Thêm mới

Khi thêm mới bảng tổng hợp doanh số, HR cần khai báo đầy đủ thông tin (các trường thông tín có đánh dấu *). Chương trình sẽ tự động kiểm tra và cảnh báo dữ liệu trùng để đảm bảo thông tin chính xác.

Tùy chỉnh cột, cấu hình bảng

Để phù hợp với thói quen sử dụng và nghiệp vụ ở mỗi doanh nghiệp, chương trình cho phép:

 • Tùy chỉnh ẩn/hiện, sắp xếp thứ tự các cột trên bảng doanh số.

 • Cấu hình bảng: cho phép đặt lại tên hiển thị của các cột và nhóm cột.

Một số tiện ích khác

Trên chi tiết Bảng, HR có thể sử dụng các tiện ích sau:

 • Tìm kiếm doanh số theo mã nhân viên, họ tên nhân viên, vị trí công việc, email (1)
 • Xem doanh số theo cơ cấu tổ chức(2).
 • Bộ lọc nâng cao (3).
 • Sắp xếp thứ tự theo alphabet tại các cột: Đơn vị công tác, Vị trí công việc, Họ tên nhân viên (4).
 • Ghim cột, chỉnh kích thước cột (riêng các cột: STT, Mã nhân viên, Họ và tên là mặc định, người dùng không được phép sửa) (5).
 • Số lượng bản ghi/trang (6).

Ngoài ra HR có thể tùy chọn nhập khẩu (xem hướng dẫn chi tiết tại đây) hoặc xuất khẩu ( xem hướng dẫn chi tiết tại đây) bảng tổng hợp doanh số.

Quản lý danh sách các bảng tổng hợp doanh số

Lưu ý: Người dùng được phân quyền xem dữ liệu của bộ phận nào trong cơ cấu tổ chức thì mới xem được bảng doanh số của bộ phận đó. Ví dụ: HR của Văn phòng kinh doanh Hà Nội thì chỉ xem được danh sách bảng doanh số của văn phòng đó.

Giao diện danh sách bảng tổng hợp doanh số cho phép HR sử dụng đa dạng các tiện ích như:

 • Tìm kiếm theo tiêu chí tên bảng (1)
 • Xem theo cơ cấu công ty (2)
 • Sử dụng bộ lọc theo các tiêu chí: Tên bảng tổng hợp doanh số, Đơn vị áp dụng, Vị trí áp dụng, Thời gian (3)
 • Tùy chỉnh hiện thị các cột trên danh sách bảng (4)
 • Sắp xếp thứ tự bảng theo thời gian (5)
 • Số lượng bản ghi/trang (6)

Cập nhật 24/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.