1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Chấm công trên ứng dụng
  4. Chấm công trên ứng dụng kết hợp xác thực bằng nhiều phương thức (website, mobile)

Chấm công trên ứng dụng kết hợp xác thực bằng nhiều phương thức (website, mobile)

Để đảm bảo tính trung thực của dữ liệu chấm công, HR có thể thiết lập yêu cầu xác thực kết hợp nhiều phương thức. Khi đến thời gian chấm công, nhân viên sẽ truy cập vào ứng dụng AMIS Nhân viên hoặc MISA AMIS để chấm công và thực hiện các bước xác thực.

Hướng dẫn chi tiết

Nhân viên chấm công trên ứng dụng theo các bước xác thực, mỗi bước tương ứng với 1 phương thức. Anh chị thực hiện tương tự như 1 phương pháp riêng lẻ.

Hiện nay, MISA đang cung cấp các phương thức xác thực chấm công sau:

Sau khi chấm công thành công, dữ liệu sẽ được cập nhật lên bảng công của nhân viên để tiện theo dõi, cập nhật khi có sai sót.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận