1. Trang chủ
 2. Chấm công
 3. Lập duyệt các loại đơn
 4. Nhân viên lập các loại đơn (xin nghỉ, đi muộn về sớm, cập nhật công, đổi ca,…)

Nhân viên lập các loại đơn (xin nghỉ, đi muộn về sớm, cập nhật công, đổi ca,…)

Giúp nhân viên lập các loại đơn bao gồm:

 • Đơn xin nghỉ
 • Đăng ký đi muộn, về sớm
 • Đăng ký làm thêm
 • Đề nghị đi công tác
 • Đề nghị cập nhật công
 • Đề nghị đổi ca

Hướng dẫn chi tiết

Trên AMIS Nhân viên Web

Anh chị truy cập vào AMIS Nhân viên:

Sau đó vào phân hệ Chấm công và chọn loại đơn cần lập.

Trên MISA AMIS Mobile

Anh chị truy cập vào app MISA AMIS (hướng dẫn cài đặt và đăng nhập vui lòng xem tại đây).

Click vào Thêm\Chấm công và chọn loại đơn cần lập

Quy trình xử lý chung đối với các loại đơn

Bước 1: Nhân viên lập đơn

Nhân viên tự lập đơn trên ứng dụng AMIS Nhân viên hoặc app mobile (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây).

Bước 2: Quản lý duyệt đơn

Tại ứng dụng AMIS Nhân viên hoặc app mobile MISA AMIS, quản lý thực hiện phê duyệt đơn của nhân viên.

Bước 3: Theo dõi đơn

Tại màn hình danh sách đơn, hiển thị tất cả các đơn nhân viên lập theo từng trạng thái:

 • Chờ duyệt: Đơn đã gửi nhưng quản lý chưa phê duyệt
 • Đã duyệt: Đơn đã được quản lý duyệt
 • Từ chối: Đơn đã bị quản lý từ chối

Nhấn vào từng đơn để xem thông tin chi tiết:

Bước 4: HR ghi nhận kết quả lên bảng chấm công

Để thông tin đơn được ghi nhận lên bảng chấm công, HR cần cập nhật lại bảng chấm công chi tiết. Xem hướng dẫn chi tiết thao tác cập nhật tại đây.

Lưu ý riêng cho từng loại đơn

STT Loại đơn Tình huống sử dụng Lưu ý
1 Đơn xin nghỉ Sử dụng khi nhân viên muốn xin nghỉ làm trong 1 khoảng thời gian nhất định. Nhân viên lập đơn và chọn loại nghỉ linh động theo từng tình huống: nghỉ phép, nghỉ không lương, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ bù,… Chung: Để nhân viên chọn được loại nghỉ trên đơn, HR cần thiết lập trước danh mục loại nghỉ tại phân hệ Thiết lập\Quy định nghỉ
Nghỉ phép: Để nhân viên lập được đơn xin nghỉ phép thì HR cần lập trước Bảng tổng hợp nghỉ phép
Nghỉ bù: Nhân viên chỉ có thể nghỉ bù khi đã phát sinh làm thêm trước đó và được quy thành giờ nghỉ bù. Thông tin quỹ giờ nghỉ bù của nhân viên được lấy tại Bảng tổng hợp nghỉ bù
2 Đăng ký đi muộn, về sớm Sử dụng khi nhân viên phát sinh việc bận không thể đến/về đúng giờ quy định hoặc nhân viên nữ đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được hưởng chế độ nghỉ mỗi ngày 60 phút theo Luật
3 Đăng ký làm thêm Sử dụng khi nhân viên đăng ký làm thêm giờ cho bản thân hoặc cho một nhóm nhân viên làm thêm cùng Để đơn làm thêm của nhân viên được tính, HR cần kiểm tra trước các thiết lập tại Thiết lập\Quy định làm thêm (đặc biệt là thiết lập về khung giờ làm thêm)
4 Đề nghị đi công tác Sử dụng khi nhân viên đề nghị đi công tác cho bản thân hoặc cho một nhóm nhân viên đi công tác cùng
5 Đề nghị cập nhật công Sử dụng khi nhân viên quên chấm công hoặc máy chấm công/công cụ chấm công bị lỗi khiến thông tin công của bản thân không chính xác cần cập nhật lại
6 Đề nghị đổi ca Sử dụng khi nhân viên không thể đi làm theo đúng lịch làm việc đã được phân trước đó nên cần đổi ca vào một ngày khác hoặc ca khác Nếu 2 nhân viên muốn đổi ca cho nhau thì chỉ cần 1 người lập đơn, sau đó chương trình sẽ tự động trao đổi ca của các nhân viên này cho nhau trên bảng phân ca tổng hợp khi đơn được duyệt
Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan