1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Chấm công trên ứng dụng
  4. Chấm công trên ứng dụng không cần xác thực (mobile, website)

Chấm công trên ứng dụng không cần xác thực (mobile, website)

Giúp nhân viên chấm công ngay trên ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại hoặc AMIS Nhân viên trên website mà không cần sử dụng máy chấm công chuyên dụng.

Lưu ý: Điều kiện để nhân viên có thể chấm công trên ứng dụng

  • Có trong danh sách do HR thiết lập trên AMIS Chấm công
  • Đến khoảng thời gian được phép chấm công trên ứng dụng. (Ví dụ HR thiết lập nhân viên làm việc ca hành chính chỉ được chấm công vào từ 7h đến 9h, thì nhân viên cần mở ứng dụng trong đúng khoảng thời gian này mới được phép chấm công)

Hướng dẫn chi tiết

Trên Website

Khi đến thời gian chấm công, nhân viên mở ứng dụng AMIS Nhân viên. Vào phân hệ Chấm công > Chấm công trên ứng dụng > Của tôi.

Tại đây hiển thị nút cho phép nhân viên chấm công ngay. Anh chị nhấn chọn để được ghi nhận dữ liệu chấm công.

Trên Mobile

Khi đến thời gian chấm công, nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại. Nhấn Thêm > Chấm công.

Tại đây hiển thị nút cho phép nhân viên chấm công ngay. Anh chị nhấn chọn nút này để được ghi nhận dữ liệu chấm công.

Cập nhật 02/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận