Chấm công bằng QR code (mobile)

Giúp nhân viên thực hiện chấm công bằng QRcode ngay trên điện thoại và có thể kết hợp với các hình thức chấm công khác.

Hướng dẫn chi tiết

Khi đến ca làm việc, nhân viên truy cập vào phân hệ Chấm công trên app MISA AMIS mobile. Chọn “Chấm công” và di chuyển khung máy ảnh khớp vào QR để được tính lượt chấm công.

Lưu ý: Nhân viên phải quét đúng mã QR chấm công của đơn vị, và được phân quyền chấm công bằng QR code thì mới sử dụng được tính năng này.

Chi tiết hướng dẫn thiết lập chấm công bằng QR code xem tại đây.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan