1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Chấm công trên ứng dụng
  4. Chấm công trên ứng dụng xác thực bằng tài liệu (web, mobile)

Chấm công trên ứng dụng xác thực bằng tài liệu (web, mobile)

Giúp nhân viên chấm công ngay trên ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại hoặc AMIS Nhân viên trên website mà không cần sử dụng máy chấm công chuyên dụng.

Lưu ý: Điều kiện để nhân viên có thể chấm công trên ứng dụng

  • Có trong danh sách do HR thiết lập trên AMIS Chấm công
  • Đến khoảng thời gian được phép chấm công trên ứng dụng. (Ví dụ HR thiết lập nhân viên làm việc ca hành chính chỉ được chấm công vào từ 7h đến 9h, thì nhân viên cần mở ứng dụng trong đúng khoảng thời gian này mới được phép chấm công)

Hướng dẫn chi tiết

Trên Website

Khi đến thời gian chấm công, nhân viên mở ứng dụng AMIS Nhân viên. Vào phân hệ Chấm công > Chấm công trên ứng dụng > Của tôi.

Tại đây hiển thị nút cho phép nhân viên chấm công ngay. Nhân viên nhấn vào nút “Chấm công ngay” > chương trình hiển thị giao diện yêu cầu tải lên file để xác thực.

Tải xong file, nhân viên nhấn “Hoàn thành” để được ghi nhận dữ liệu chấm công.

Trên Mobile

Khi đến thời gian chấm công, nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại. Nhấn Thêm > Chấm công.

Chương trình cho phép người dùng tải lên tài liệu xác thực với 3 cách: Chụp ảnh tài liệu xác thức/Tải lên ảnh/Đính kèm tài liệu.

Người dùng chọn phương thức phù hợp, sau đó nhấn “Hoàn tất” hoặc “Tiếp theo” để chuyển bước (nếu có).

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận