1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Chấm công trên ứng dụng
  4. Chấm công xác thực bằng kết nối wifi (mobile)

Chấm công xác thực bằng kết nối wifi (mobile)

Nhân viên có thể tự chấm công bằng điện thoại di động khi kết nối với wifi của doanh nghiệp. Chương trình sẽ xác thực bằng danh mục wifi HR đã khai báo trên hệ thống, giúp tiết kiệm chi phí mua máy chấm công mà vẫn kiểm soát được chính xác dữ liệu.

Lưu ý: HR cần thiết lập cho phép chấm công xác thực bằng kết nối wifi trên AMIS Chấm công thì nhân viên mới sử dụng được tính năng này trên điện thoại – ứng dụng MISA AMIS.

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Trước khi bắt đầu chấm công, nhân viên cần đảm bảo đã kết nối với đúng wifi của doanh nghiệp. Sau đó, trên giao diện ứng dụng MISA AMIS mobile, anh chị truy cập vào phân hệ Chấm công\Chấm công ngay.

Chương trình sẽ tự động xác thực kết nối wifi của điện thoại đã đúng với wifi xác thực hay chưa và ghi nhận dữ liệu chấm công.

Lưu ý: Trường hợp công ty có quy định yêu cầu xác thực thêm bằng các hình thức khác, chương trình sẽ hiển thị thứ tự xác thực ưu tiên như sau:

  • Xác thực bằng wifi → Xác thực khuôn mặt → Đính kèm tài liệu xác thực → Yêu cầu quản lý xác nhận.

Chúc anh chị thực hiện thành công!

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan