1. Trang chủ
  2. Hồ sơ
  3. Theo dõi và cập nhật hồ sơ nhân viên

Theo dõi và cập nhật hồ sơ nhân viên

Cho phép theo dõi tình hình của của tất cả nhân viên trong đơn vị như nhân viên đang làm việc, đã nghỉ việc, thử việc, tiếp nhận tuần này, chưa có hợp đồng…

Cập nhật hồ sơ nhân viên trong trường hợp nhân viên không thể tự sửa được một số thông tin như hợp đồng, quyết định chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chỉnh lương…

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Hồ sơ, chọn theo dõi thông tin dưới dạng danh sách hoặc dạng chi tiết để theo dõi hồ sơ nhân viên.

Tại đây, nhân sự có thể theo dõi được các thông tin như thông tin cơ bản, thông tin liên hệ, thông tin công việc, thông tin gia đình, thông tin chính trị, quân sự, ý tế…

Để cập nhật hồ sơ nhân viên HR tích chọn vào nhân viên muốn cập nhật và chọn Cập nhật thông tin.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?