1. Trang chủ
  2. Hồ sơ
  3. Theo dõi và cập nhật hồ sơ nhân viên (website, mobile)

Theo dõi và cập nhật hồ sơ nhân viên (website, mobile)

Giúp nhân viên theo dõi và chủ động gửi thông tin cập nhật hồ sơ để HR phê duyệt.

Lưu ý: HR cần thiết lập cho phép nhân viên cập nhật thông tin trên AMIS Thông tin nhân sự thì nhân viên mới sử dụng được tính năng này.

Hướng dẫn chi tiết

Trên website

Nhân viên truy cập vào ứng dụng AMIS Nhân viên trên website, vào phân hệ Hồ sơ. Chương trình hiển thị toàn bộ thông tin trong hồ sơ nhân viên.

Anh chị có thể nhấn “Lấy lại thông tin” để cập nhật thông tin mới nhất.

Hoặc nhấn “Cập nhật thông tin” để thêm/sửa các thông tin cần thiết và gửi cho HR phê duyệt.

Trên mobile

Nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại, chọn “Thêm” > Xem trang cá nhân.

Tại đây hiển thị các thông tin trên hồ sơ của nhân viên. Anh chị có thể:

  • Chỉnh sửa ảnh bìa trang cá nhân (1)
  • Lấy mã QR/link liên hệ cá nhân (2)

Cập nhật 02/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?