1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Chấm công trên ứng dụng
  4. Quản lý phê duyệt chấm công cho nhân viên (website, mobile)

Quản lý phê duyệt chấm công cho nhân viên (website, mobile)

Để xác thực dữ liệu chấm công của nhân viên, HR có thể thiết lập cho phép Quản lý phê duyệt. Khi đó, quản lý sẽ truy cập vào ứng dụng AMIS Nhân viên (trên website) và MISA AMIS (trên mobile) để phê duyệt chấm công cho nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Nhân viên thực hiện chấm công trên ứng dụng như bình thường, sau đó xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu đã có thông tin quản lý trực tiếp của nhân viên, chương trình sẽ tự động chuyển yêu cầu duyệt chấm công đến cho quản lý.
  • Nếu chưa có thông tin quản lý trực tiếp của nhân viên: Chương trình hiển thị giao diện yêu cầu chọn người phê duyệt. Người dùng chọn người phê duyệt để hoàn tất các bước chấm công.
Giao diện chấm công yêu cầu quản lý xác nhận trên mobile

Sau đó, quản lý sẽ truy cập vào ứng dụng để thực hiện phê duyệt chấm công cho nhân viên. Cách thực hiện trên từng phiên bản như sau:

Trên website

Quản lý mở AMIS Nhân viên, truy cập vào phân hệ Chấm công\Chấm công trên ứng dụng\Tôi duyệt để thực hiện phê duyệt chấm công.

Với hình thức chấm công xác thực bằng định vị GPS, chương trình sẽ hiển thị giao diện xem trên bản đồ để HR, quản lý tiện theo dõi.

Trên mobile

Quản lý mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại > chọn Thêm > Chấm công.

Tại mục “Cần duyệt”, anh chị chọn tab “Tôi duyệt” > chọn “Phê duyệt chấm công”.

Trên danh sách Phê duyệt chấm công, anh chị Quản lý có thể thực hiện Phê duyệt/Từ chối bằng 3 cách sau:

  • Cách 1: Duyệt/Từ chối nhiều đơn cùng lúc

Quản lý nhấn “Chọn” > Tích chọn cách đơn cần thực hiện phê duyệt > Chọn Từ chối/Duyệt đơn.

  • Cách 2: Duyệt lần lượt từng đơn trên giao diện danh sách

Tại dòng thông tin chấm công của nhân viên, anh chị nhấn vào biểu tượng  > Chọn Từ chối/Duyệt đơn.

  • Cách 3: Duyệt lần lượt từng đơn trên giao diện chi tiết thông tin chấm công của nhân viên

Quản lý nhấn vào dòng thông tin chấm công của nhân viên để được chuyển sang màn hình chi tiết. Tại đây hiển thị nút Từ chối/Duyệt đơn để anh chị Quản lý lựa chọn.

Thông tin chấm công được phê duyệt/từ chối sẽ được gửi thông báo đến cho nhân viên để cùng nắm được và thực hiện chấm công lại/cập nhật công (nếu có).

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận