1. Trang chủ
  2. Tiền lương
  3. Xem phiếu lương (website, mobile)

Xem phiếu lương (website, mobile)

Nhân viên theo dõi thông báo khi HR gửi phiếu lương để nếu có sai sót còn kịp thời phản hồi điều chỉnh.

Hướng dẫn chi tiết

Trên website app AMIS Nhân viên

Trên giao diện AMIS Nhân viên, anh chị truy cập vào phân hệ Tiền lương\Phiếu lương.

Chương trình cung cấp một số tiện ích để nhân viên xem các thông tin liên quan đến lương như:

  • Xem theo bộ lọc thời gian Năm, Tháng.
  • Next – Back để chuyển tiếp các kỳ/tháng lương.

Nhân viên được kiểm tra và phản hồi phiếu lương trong thời gian cho phép (Do HR thiết lập)

Trên mobile app MISA AMIS

Hướng dẫn tải app MISA AMIS anh chị vui lòng xem tại đây.

Trên giao diện AMIS Nhân viên, anh chị truy cập vào phân hệ Tiền lương. Chương trình hiển thị thông tin bảng lương kỳ/tháng gần nhất. Anh chị có thể sử dụng chức năng next-back để xem các kỳ/tháng lương trước – sau đó.

Nhân viên được kiểm tra và phản hồi phiếu lương trong thời gian cho phép (Do HR thiết lập)

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan