Thiết lập trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án

Giúp quản lý thêm các trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án để phù hợp với nhu cầu và mục đích quản lý, dễ dàng đưa ra các tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công việc của nhân viên.

Phim hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án vào Thiết lập dự án/Thông tin dự án/nhóm/Thiết lập trường tuỳ chỉnh.

Lưu ý: Những thành viên có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin tại Thiết lập thông tin dự án thì mới hiển thị chức năng Trường tùy chỉnh.

Tại đây, chương trình mặc định một số trường tùy chỉnh, anh chị có thể chỉnh sửa hoặc tích chọn hiển thị để áp dụng luôn vào dự án.

 1. Thêm Trường tuỳ chỉnh

Để phù hợp với nhu cầu và mục đích quản lý, anh chị thực hiện thêm các trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án. Nhấn Thêm, nhập tên trường và chọn kiểu dữ liệu phù hợp, sau đó thực hiện những thiết lập tương ứng.

Tại đây, chương trình cung cấp nhiều kiểu dữ liệu bao gồm:

 • Văn bản

Chọn kiểu dữ liệu văn bản, để nhập thông tin lên chi tiết công việc.

 • Số thập phân

Đối với các trường là số liệu, ví dụ như Điểm hiệu suất, Số lượng,… anh chị chọn kiểu dữ liệu số thập phân.

Chương trình hỗ trợ tính tổng và giá trị trung bình của trường tuỳ chỉnh dữ liệu số thập phân, anh chị có thể thiết lập hiển thị những giá trị này trên giao diện dự án dạng danh sách và trên báo cáo tạo mới.

 • Phần trăm

Giúp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, nhập một số dữ liệu liên quan đến tỉ lệ phần trăm.

 • Danh sách

Thiết lập sẵn danh sách các lựa chọn để nhân viên dễ dàng cập nhật lên chi tiết công việc.

 • Vị trí

Cho phép nhân viên cập nhật ngay vị trí hiện tại của mình lên công việc, giúp quản lý biết được nhân viên đang làm việc ở đâu.

Anh chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập trường tuỳ chỉnh kiểu dữ liệu vị trí tại đây.

 • Công thức

Thiết lập kiểu dữ liệu công thức cho trường tuỳ chỉnh giúp dễ dàng tính toán dữ liệu giữa các trường tuỳ chỉnh.

Anh chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập trường tuỳ chỉnh kiểu dữ liệu công thức tại đây.

2. Thiết lập hiển thị và thêm thông tin, dữ liệu vào trường tuỳ chỉnh

Sau khi thêm trường tuỳ chỉnh anh chị thiết lập hiển thị để sử dụng trường trên chi tiết công việc, giao diện danh sách dự án và báo cáo tạo mới.

Lưu ý:

 • Các trường tuỳ chỉnh không được tích chọn sẽ không hiển thị.
 • Anh chị có thể kéo thả các trường trên danh sách để sắp sếp lại thứ tự hiển thị trên chi tiết công việc cho phù hợp hơn.

Sau khi đã hoàn thành Thiết lập trường tuỳ chỉnh cho dự án, anh chị có thể dễ dàng thêm thông tin tại các giao diện sau.

 • Trên chi tiết công việc

 • Dự án dạng danh sách

 • Trên báo cáo tạo mới

3. Tìm kiếm nâng cao theo dữ liệu trường tuỳ chỉnh

Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm nâng cao theo dữ liệu của trường tuỳ chỉnh, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các công việc với những tiêu chí nhất định.

 

Cập nhật 13/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.