1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R12 - Ngày phát hành 22/01/2021
  6. Thay đổi logo trên giao diện Tổng quan phần mềm AMIS Công việc

Thay đổi logo trên giao diện Tổng quan phần mềm AMIS Công việc

Để đồng bộ thương hiệu của doanh nghiệp, quản lý có thể thay đổi logo trên giao diện phần mềm cho toàn bộ nhân viên và không cho phép nhân viên thay đổi lại.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Công việc, click vào biểu tượng  > Chọn “Thay đổi logo”.

Quản lý bật tùy chọn “Thay đổi logo” và tải lên logo của mình.

Lưu ý:

  • Chỉ Quản trị viên mới có quyền thay đổi logo ứng dụng.
  • Nên sử dụng các logo nổi bật trên nền tối, tỉ lệ logo đề xuất: 9:2.
  • Chương trình đáp ứng các hình ảnh có định dạng đuôi png và jpg.
Cập nhật 22/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.