Tình huống mẫu triển khai AMIS Công việc

AMIS Công việc phù hợp triển khai cho hầu hết các mô hình doanh nghiệp tại Việt Nam để quản lý các loại công việc như: Công việc cần sự kết hợp của nhiều nhóm/phòng ban, Công việc theo luồng – giai đoạn, Công việc thường xuyên lặp lại, Công việc được ban lãnh đạo ủy quyền cho thư ký/trợ lý giao viêc và kiểm soát.

Dưới đây là một số tình huống mẫu, ứng dụng triển khai AMIS Công việc hiệu quả trong các doanh nghiệp:

1. Công ty có nhiều bộ phận phòng ban, quản lý muốn nhân viên teamwork hiệu quả

Dành cho các doanh nghiệp quản lý công việc theo phòng ban. Trong phòng ban có thêm các bộ phận chuyên trách.

Từ các công việc lớn (công việc cha) do ban lãnh đạo định hướng, quản lý cấp trên giao cho cấp dưới thực hiện. Có thể chia thành các hạng mục công việc (công việc con) để cụ thể hóa mục tiêu, tạo điều kiện cho nhân viên teamwork hiệu quả.

Quản lý tổ chức giao việc trên phần mềm như sau:

  • Tạo các Phòng ban tương ứng với thực tế tổ chức công ty.
  • Tạo Dự án trong phòng ban tương ứng với các bộ phận chuyên trách trong thực tế.
  • Trong dự án, tiến hành giao việc cho cấp dưới. Có thể chia nhỏ công việc bằng cách tạo các công việc con trong công viêc cha.
  • Khi quản lý giao việc, nhân viên tương tác, cập nhật công việc trên phần mềm, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu tổng hợp thành báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Ủy quyền cho thư ký/trợ lý thay mặt ban lãnh đạo giao việc và kiểm soát công việc

Khi lãnh đạo có việc cần đi công tác hoặc không thường xuyên có mặt tại công ty để theo sát quá trình làm việc của nhân viên, lãnh đạo có thể sử dụng tính năng Ủy quyền trên AMIS Công việc.

Tính năng Ủy quyền trên AMIS Công việc cho phép thư ký/trợ lý thay mặt ban lãnh đạo giao việc và kiểm soát công việc.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

3. Tổ chức quản lý công việc theo luồng – giai đoạn

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu, … với các công việc cần làm phải tuân thủ theo quy trình và cần sự phối hợp giữa nhiều bộ phận.

Khi đó, người dùng có thể sử dụng tính năng Thiết lập tự động trên AMIS Công việc để tự động hóa các quy trình trong công việc.

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

4. Tổ chức quản lý công việc thường xuyên lặp đi lặp lại.

Dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như thiết kế, thi công, agency,… thường xuyên thực hiện các dự án lặp đi lặp lại.

Khi tổ chức giao việc trên AMIS Công việc, quản lý có thể sử dụng các tính năng như: lưu trữ, lưu dự án thành mẫu, xuất khẩu báo cáo,…

Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 26/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.