1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 2. Giao việc và Kiểm soát công việc
  4. Giám sát công việc
  5. Theo dõi các loại công việc cá nhân: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi,…

Theo dõi các loại công việc cá nhân: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi,…

Mục đích: Giúp người dùng có thể theo dõi thông tin các công việc của mình dựa trên các tiêu chí: Việc của tôi, Việc cần làm, Liên quan đến tôi, Việc chờ duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Việc của tôi, người dùng có thể theo dõi được các công việc như:

Việc cần làm: Bao gồm các công việc do tôi thực hiện đã quá hạn, đến hạn hôm nay, sắp đến hạn, chờ tôi duyệt và công việc cần giao.

Lưu ý: Ở tab này, chương trình chỉ hiện thị các công việc chưa hoàn thành.

Danh sách Việc cần làm được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hạn hoàn thành công việc.

Việc giao cho tôi: Giúp quản lý được tất cả các công việc do người khác giao cho bạn.

Danh sách Việc giao cho tôi được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc tôi giao: Giúp quản lý được tất cả các công việc bạn giao cho người khác thực hiện.

Danh sách Việc tôi giao được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc liên quan đến tôi: Là các công việc bạn được chọn là người liên quan.

Danh sách Việc liên quan đến tôi được sắp xếp theo Dự án, dự án tạo trước hiển thị trước, dự án tạo sau hiển thị sau.

Việc chờ duyệt: Bao gồm các công việc bạn cần phê duyệt và các công việc bạn đã gửi phê duyệt.

Danh sách Việc chờ duyệt được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hạn phê duyệt, hạn hoàn thành.

Cập nhật 16/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.