1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Mobile
 5. R9 - Ngày phát hành 18/03/2021
 6. Kiểm tra thông tin nhân viên đang thực hiện công việc tại địa điểm nào
 1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R15 - Ngày phát hành 11/03/2021
 6. Kiểm tra thông tin nhân viên đang thực hiện công việc tại địa điểm nào

Kiểm tra thông tin nhân viên đang thực hiện công việc tại địa điểm nào

Với các công việc có yêu cầu về vị trí làm việc, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra/báo cáo với tính năng Cập nhật vị trí trên chi tiết công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R15 trở đi: Chương trình bổ sung trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu vị trí, giúp người dùng cập nhật ngay vị trí của mình hiện tại lên chi tiết công việc.

1.Thiết lập trường tùy chỉnh kiểu dữ liệu vị trí trong dự án.

2. Cập nhật vị trí:

Trên giao diện chi tiết công việc, nhân viên click vào “Cập nhật vị trí” (cần cho phép chương trình truy cập vị trí của bạn). Chương trình sẽ lấy lên tọa độ vị trí hiện tại.

Quản lý có thể xem vị trí nhân viên của mình trên bản đồ để xác định nhân viên đã thực hiện công việc ở đâu.

Trong quá trình thực hiện công việc, người dùng có thể cập nhật vị trí công việc nhiều lần. Chương trình sẽ lưu lại các lần cập nhật đó và đánh dấu vị trí tương ứng trên bản đồ.

Cập nhật 30/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.