Nhân bản dự án/nhóm

Trưởng nhóm/dự án có thể nhân bản nhanh các dự án đã có trên hệ thống để tiết kiệm thời gian tạo dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Khi tạo dự án/nhóm, nếu thông tin dự án/nhóm chuẩn bị tạo gần giống với dự án/nhóm đã có trên hệ thống thì người dùng có thể sử dụng tính năng Nhân bản dự án/nhóm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian tạo dự án. Cách thực hiện như sau:

Trên giao diện dự án/nhóm (1), nhấn vào biểu tượng, sau đó chọn Nhân bản (2).

Giao diện “Nhân bản” hiển thị, chọn Phòng ban (3) để lưu dự án nhân bản/sao chép.

Chọn các thông tin trong dự án muốn bản (4). Tại đây, chương trình ngầm định sao chép một số thông tin như “Các thiết lập trong phần Thiết lập dự án/nhóm”, “Các cột của dự án/nhóm,…” Người dùng có thể chọn các thông tin khác để sao chép.

Nhấn Lưu dự án. Chương trình sẽ nhân bản/sao chép dự án/nhóm vào “Phòng ban” mà người dùng đã lựa chọn.

Tên dự án/nhóm được nhân bản/sao chép sẽ có từ “Copy” (5) ở cuối tên dự án/nhóm, giúp người dùng dễ dàng phân biệt đâu là dự án/nhóm được nhân bản/sao chép.

Lưu ý: Người nhân bản/sao chép dự án/nhóm là người có toàn quyền với dự án/nhóm sau khi nhân bản.

Cập nhật 01/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.