Tính năng ưu việt – Thiết lập tự động

Tính năng “Thiết lập tự động” cho các nhóm công việc trong Dự án/Nhóm là một trong những tính năng ưu việt của ứng dụng AMIS Công việc, giúp tự động hoá quy trình giao việc, kiểm soát tiến độ và báo cáo công việc.

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện hiển thị dạng Bảng của Dự án/Nhóm, người dùng mở thiết lập cột để chọn loại hành động muốn thiết lập tự động.

Có 9 loại hành động có thể “Thiết lập tự động” cho nhóm công việc trong dự án/nhóm:

Khi thao tác kéo thả công việc sang cột có thiết lập tự động, chương trình sẽ tự động cập nhật công việc giúp người dùng không mất công khai báo lại thông tin mà công việc vẫn được cập nhật đúng với thực tế.

Cập nhật 10/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan