Thiết lập tự động cho phép tạo công việc con nhiều cấp

Trên giao diện Dự án dạng Bảng, các công việc khi chuyển cột/quy trình cần tạo thêm nhiều cấp công việc con, người dùng có thể tiết kiệm thao tác bằng cách sử dụng tính năng Thiết lập tự động tạo công việc con nhiều cấp.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R14: Chương trình đáp ứng Thiết lập tự động tạo công việc con cấp liền kề.

Từ phiên bản R14 trở đi: Trên giao diện Dự án/Nhóm dạng bảng, tính năng Thiết lập tự động cho phép người dùng tạo công việc con nhiều cấp (tối đa 3 cấp công việc con).
Chi tiết thực hiện như sau:

1.Truy cập vào Thiết lập tự động > Thêm công việc con.

2. Thêm công việc con các cấp:

3.Giao cho người thực hiện và đặt hạn hoàn thành:

4. Nếu Dự án được thiết lập cho phép Công việc con khác nhóm Công việc cha:
Khi thiết lập tự động tạo Công việc con nhiều cấp, người dùng có thể chuyển dự án cho công việc con sao cho phù hợp.

Sau khi thiết lập thành công cho cột (nhóm) công việc, các công việc được chuyển sang cột (nhóm) đó sẽ tự động tạo ra các công việc con như đã thiết lập.

Cập nhật 01/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan