1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Công việc
  4. 8.Tính năng mới
  5. Trên Website
  6. R14 - Ngày phát hành 26/02/2021
  7. Công việc sau khi được phê duyệt/từ chối có thể tự động chuyển sang Dự án khác

Công việc sau khi được phê duyệt/từ chối có thể tự động chuyển sang Dự án khác

Để tự động hóa công việc có tính quy trình và cần sự phối hợp kiểm tra, phê duyệt của nhiều bộ phận, người dùng có thể sử dụng tính năng Thiết lập tự động gửi phê duyệt công việc. Khi công việc được phê duyệt/từ chối thì tự động chuyển sang Dự án khác.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R14: Sau khi hoàn thành và được phê duyệt tại một giai đoạn công việc, cần chuyển giao cho bộ phận khác để tiếp tục thực hiện, người dùng thao tác thủ công chuyển công việc đó sang dự án khác thuộc bộ phận tương ứng.

Từ phiên bản R14 trở đi: Trên giao diện Dự án dạng Bảng, các cột/nhóm công việc có thể Thiết lập tự động để sau khi công việc được phê duyệt/từ chối thì tự động chuyển sang Dự án khác.

Sau khi thiết lập thành công, các công việc khi chuyển sang cột (nhóm) đó, nếu được phê duyệt/từ chối thì chương trình sẽ tự động chuyển nó sang dự án khác như đã thiết lập.

Cập nhật 01/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan