1. Trang chủ
  2. Thiết lập tự động: Thay đổi hạn hoàn thành

Thiết lập tự động: Thay đổi hạn hoàn thành

Giúp các công việc khi chuyển sang giai đoạn khác sẽ tự động cập nhật hạn hoàn thành mới.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện quản lý công việc dạng Bảng của Dự án/Nhóm, di chuột đến nhóm công việc cần thiết lập, sau đó nhấn vào biểu tượng , chọn “Thiết lập tự động”. Nhấn “Thêm”, chọn loại hành động “Thay đổi hạn hoàn thành”.

Người dùng lựa chọn một trong các tiêu chí thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành sau:

“Ngày cố định”: Lựa chọn hạn hoàn thành là ngày trong lịch, chi tiết đến giờ phút.

“Sau ngày chuyển cột”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc được thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày công việc phát sinh trong cột + Số ngày đã chọn.

“Sau hạn hoàn thành”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Hạn hoàn thành hiện tại + Số ngày đã chọn.

Nếu công việc không có hạn hoàn thành thì sau khi chuyển cột, công việc vẫn có hạn hoàn thành là trống.

“Sau ngày tạo công việc”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày trong ngày tạo công việc + Số ngày đã chọn.

“Sau ngày bắt đầu”: Người dùng được phép điền số hoặc lựa chọn dấu mũi tên để đưa ra số ngày như mong muốn. Khi đó, công việc công việc thêm trong cột/chuyển sang cột sẽ có hạn hoàn thành là: Ngày trong ngày bắt đầu + Số ngày đã chọn.

Nếu công việc không có ngày bắt đầu thì khi công việc phát sinh trên cột sẽ có hạn hoàn thành trống.

Lưu ý:

  • Số được lựa chọn trong cài đặt hạn hoàn thành phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Tính năng thiết lập tự động thay đổi hạn hoàn thành chỉ áp dụng trên công việc chưa hoàn thành.
  • Công việc sau khi chuyển sang cột có thiết lập này, người dùng có thể đổi lại hạn hoàn thành như mong muốn, không bắt buộc.
Cập nhật 25/11/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.