Nhập khẩu công việc

Cho phép người dùng nhập khẩu công việc vào phần mềm mà không phải mất công nhập lại công việc, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/nhóm, nhấn vào biểu tượng icon , sau đó chọn Nhập khẩu công việc.

Lưu ý: Trường hợp người dùng được uỷ quyền trong Dự án/nhóm thì khi nhấn Nhập khẩu công việc chương trình hiển thị danh sách người được uỷ quyền trong Dự án/nhóm đó.

Để nhập khẩu công việc lên phần mềm, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tải lên tệp dữ liệu nguồn

Chọn tệp excel muốn nhập khẩu.

Lựa chọn Sheet nhập khẩuDòng tiêu đề.

Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Ghép cột dữ liệu

Thiết lập Ký tự ngăn cách các thẻĐịnh dạng Ngày.

Ghép Tên cột trong phần mềm với Tên cột trong tệp.

Ví dụ: Tên cột trong tệp nguồn (excel).

Nhấn Tiếp theo.

Thiết lập Cột dữ liệu trong phần mềm với Cột dữ liệu trong tệp nguồn.

Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu

Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập khẩu. Trường hợp dữ liệu không hợp lệ thì chương trình sẽ có thông báo để người dùng nắm thông tin.

Trường hợp thông tin đã chính xác. Nhấn Tiếp tục để hoàn thành.

Cập nhật 01/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan