1. Trang chủ
  2. Tiện ích và nghiệp vụ nâng cao
  3. Kết nối AMIS Quy trình để gửi phê duyệt bảng lương, bảng phân bổ lương, chi trả lương

Kết nối AMIS Quy trình để gửi phê duyệt bảng lương, bảng phân bổ lương, chi trả lương

Ví dụ: Sau khi tính lương, HR cần gửi bảng lương, phân bổ lương và chi trả lương cho các cấp phê duyệt. Trong đó:

  • Trên AMIS Tiền lương: cho phép lập các bảng tính lương, phân bổ, chi trả lương và gửi duyệt để đẩy sang AMIS Quy trình
  • Trên AMIS Quy trình: nhận các thông tin từ AMIS Tiền lương chuyển sang, người có thẩm quyền thực hiện các bước duyệt trên ứng dụng này, chương trình đồng bộ trạng thái duyệt sang Tiền lương để HR tiện theo dõi kết quả.

Hướng dẫn chi tiết

I. Thiết lập quy trình

Anh chị thao tác trên ứng dụng AMIS Quy trình. Hướng dẫn chi tiết vui lòng xem tại đây.

II. Chạy quy trình

Lưu ý: HR cần được phân quyền Gửi duyệt tại các phân hệ Bảng lương, Bảng phân bổ lương, Bảng chi trả mới sử dụng được tính năng này.

Trên giao diện các bảng lương, phân bổ lương, chi trả, HR click vào biểu tượng biểu tượng > Chọn Gửi duyệt bảng lương/phân bổ/chi trả.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Khi đó trên AMIS Quy trình có thiết lập tự động khởi tạo lượt chạy sẽ gửi thông báo đến người có thẩm quyền để thực hiện duyệt bảng.

Lưu ý: Chương trình chỉ gửi link bảng lương sang AMIS Quy trình. Để truy cập được vào link bảng lương, người duyệt phải được phân quyền xem bảng lương trên AMIS Tiền lương, đảm bảo bảo mật.

Chương trình sẽ cập nhật trạng thái duyệt của lệnh từ AMIS Quy trình sang Tiền lương, HR click vào   > Chọn Kết quả duyệt để xem chi tiết.

Nếu có thay đổi trạng thái của lượt chạy trên AMIS Quy trình, chương trình sẽ gửi thông báo quả chuông trên AMIS Tiền lương.

Nếu HR chỉnh sửa các thông tin đã gửi sang AMIS Quy trình, chương trình sẽ không cho phép cập nhật lên lượt chạy đã khởi tạo, HR cần phải gửi lại trên AMIS Tiền lương để tạo lượt chạy mới.

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.