1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Chi trả lương
 4. Thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng (ngân hàng điện tử)
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo vai trò
 3. Vai trò HR
 4. Chi trả lương
 5. Thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng (ngân hàng điện tử)
 1. Trang chủ
 2. Tiện ích và nghiệp vụ nâng cao
 3. Thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng (ngân hàng điện tử)
 1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R1 (Phát hành ngày 21/10/2022)
 4. Thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng (ngân hàng điện tử)

Thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng (ngân hàng điện tử)

AMIS Tiền lương đã kết nối thành công với ngân hàng điện tử JetPay Bankhub, giúp HR thanh toán lương cho nhân viên nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Lưu ý: Phiên bản R1 (Phát hành ngày 21/10/2022) chương trình đáp ứng kết nối với ngân hàng Vietinbank.

Phim giới thiệu tính năng

Hướng dẫn chi tiết

Kết nối ngân hàng điện tử

Bước 1: Xác nhận thỏa thuận dịch vụ

HR truy cập vào phân hệ Chi trả lương > Bảng chi trả, chọn Thiết lập ban đầu > Ngân hàng điện tử.

Tại đây, HR nhấn “Kết nối ngay“. Chương trình sẽ hiển thị thông tin thỏa thuận, HR đọc và xem xét chấp thuận. Tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý xác nhận thỏa thuận”, sau đó nhấn “Đồng ý” để bắt đầu kết nối.

Bước 2: Gửi yêu cầu kết nối cho ngân hàng Vietinbank

Trên giao diện Ngân hàng điện tử, nhấn “Kết nối ngay” với Vietinbank. HR nhập email để chương trình gửi thông báo khi kết nối thành công. Thời gian kết nối sẽ trong khoảng 1 ngày làm việc.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Vietinbank và ủy quyền truy cập cho ứng dụng Jetpay (*)

(*): Ngân hàng điện tử JETPAY giúp doanh nghiệp có thể kết nối với các ngân hàng khác ngay trên phần mềm AMIS Tiền lương để thực hiện chi lương nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro thất thoát cho doanh nghiệp.

Trên giao diện Ngân hàng điện tử, HR click vào > chọn Ngân hàng Vietinbank và tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, chương trình hiển thị giao diện để người dùng cấp quyền truy cập cho Jetpay.

Lưu ý: Người dùng đăng nhập vào ngân hàng bằng tài khoản maker có vai trò là người tạo lệnh trên hệ thống eFAST.

Để đảm bảo tính bảo mật khi kết nối với ngân hàng điện tử, cứ sau 10 phút chương trình sẽ tự động thoát đăng nhập, khi cần sử dụng HR phải thực hiện đăng nhập lại.

HR có thể thực hiện đăng nhập trên giao diện Ngân hàng điện tử hoặc khi chuyển tiền. Các thao tác đăng nhập tương tự như tại Bước 3.

Thiết lập phê duyệt

HR lựa chọn có hoặc không cần phê duyệt lệnh thanh toán tùy theo quy định của doanh nghiệp. Trong đó:

 • Nếu không bật phê duyệt trên AMIS Tiền lương: Khi HR tạo lệnh, chương trình sẽ gửi thành lệnh chuyển tiền sang cho Ngân hàng xử lý.
 • Nếu bật phê duyệt trên AMIS Tiền lương: Khi HR tạo lệnh vừa gửi duyệt, chương trình sẽ gửi thông báo quả chuông đến người duyệt. Người duyệt vào AMIS Tiền lương, đăng nhập bằng tài khoản ngân hàng đã đăng ký để duyệt lệnh. Sau đó chương trình mới gửi sang cho Ngân hàng xử lý.

Khai báo tài khoản ngân hàng của nhân viên

Để chương trình có căn cứ thanh toán lương qua ngân hàng trực tuyến, HR cần khai báo đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản của nhân viên.

HR có thể lựa chọn thực hiện bằng các cách sau:

 • Khai báo trên AMIS Thông tin nhân sự.

Nếu đơn vị có sử dụng đồng thời cả AMIS Thông tin nhân sự thì HR có thể khai báo trên ứng dụng này, chương trình sẽ đồng bộ dữ liệu sang AMIS Tiền lương. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

 • Khai báo lần lượt cho từng nhân viên trên AMIS Tiền lương.

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Nhân viên > Thông tin chung. Vào thông tin của nhân viên cần cập nhật, click vào “Sửa” để điền đầy đủ mục thông tin Tài khoản ngân hàng, Mở tại ngân hàng, Chi nhánh.

Sau đó nhấn “Lưu”.

 • Khai báo cho nhiều nhân viên cùng lúc.

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Nhân viên > Thông tin chung. Sử dụng chức năng Nhập khẩu Thông tin nhân viên.

Tạo lệnh thanh toán lương

Lưu ý: Để sử dụng được tính năng này, doanh nghiệp cần đăng ký dịch vụ chi lương trên eFast tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank.

Trên giao diện chi tiết Bảng chi trả, HR click vào “Thanh toán lương” và khai báo các thông tin cần thiết.

Khi đó xảy ra 2 trường hợp:

 • Nếu không bật phê duyệt trên AMIS Tiền lương: HR khai báo đầy đủ thông tin Thanh toán lương > chọn “Chuyển tiền“, chương trình sẽ tự động gửi lệnh sang cho Ngân hàng xử lý.

 • Nếu bật phê duyệt trên AMIS Tiền lương: HR khai báo đầy đủ thông tin Thanh toán lương bao gồm cả người duyệt > chọn “Gửi duyệt“.

Chương trình sẽ gửi thông báo quả chuông đến cho tài khoản của người duyệt. Người duyệt click vào thông báo, hoặc truy cập vào Chi trả lương > Bảng chi trả > Thiết lập ban đầu > Ngân hàng điện tử, mục Tôi duyệt để thực hiện duyệt lệnh.

Lưu ý: Ngân hàng Vietinbank chỉ đáp ứng hình thức chuyển tiền là chuyển thường.

Sau khi duyệt lệnh, chương trình sẽ tự động chuyển sang cho Ngân hàng xử lý.

Theo dõi lệnh thanh toán lương

Để theo dõi trạng thái của lệnh thanh toán lương, HR truy cập vào Chi trả lương > Bảng chi trả > Thiết lập ban đầu > Ngân hàng điện tử. Tại đây, chương trình hiển thị danh sách các lệnh thanh toán đã tạo “Của tôi” và “Tôi duyệt”.

Click vào từng lệnh để xem thông tin chi tiết và lịch sử cập nhật (nếu có).

Cập nhật 09/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.